Varmepumpe rens: En komplett guide (pris, rengjøring, vedlikehold) (2023)

Varmepumpe rens: En komplett guide (pris, rengjøring, vedlikehold) (1)

Kort fortalt

Pris

Hvordan få varmepumpe rens

Norske forhold

Gjøre det selv

(Video) Heat pump user tips #1 (Filter maintenance)

Vil du vite mer om varmepumpe rens? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om rens av varmepumper, derunder hvilke rensemidler som finnes på markedet, hvorvidt du kan gjøre noe av vedlikeholdet selv, og når på året det kan lønne seg å gjennomføre rengjøringen. Visste du at noe av vedlikeholdet på utedelen må utføres av profesjonelle? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Kort om varmepumperens

Om du klikket deg inn på denne artikkelen, har du kanskje allerede investert i en varmepumpe og vet dermed at det kan være en investering som svir i lommeboka når man først kjøper og installerer et slikt apparat. Likevel er det kostnadsbesparende på sikt - en varmepumpe har tross alt en gjennomsnittlig levetid på 15 år, og noen modeller kan til og med holde lenger enn det. For at levetiden skal kunne utnyttes til det fulle, er det aller viktigste at man er nøye med vedlikeholdet, og gjennomfører dette så ofte som nødvendig. Som med mye annet man eier, vil jevnlig vedlikehold forlenge levetiden til en varmepumpe, og du vil slippe at den går ut av drift før sin tid.

Det aller vanligste er å utføre en mer grundig rengjøring en gang i halvåret, både i utedelen og innedelen, med riktig rensemiddel ment for varmepumpe. Det er heldigvis mye du kan gjøre på egen hånd når det kommer til vedlikehold av varmepumpen din, og vi skal se nærmere på det i seksjonen som omhandler hvordan du kan rense varmepumpen selv. Ved siden av grundig rengjøring bør du også helst utføre lettere vedlikehold på en månedlig basis.

Hva slags rengjøring som vil fungere best og gi grundigst resultat, kan komme an på hvilken type varmepumpe du har. For å finne ut hvorvidt din varmepumpe har spesielle krav til rengjøring, bør du lese gjennom manualen til varmepumpen din, eller eventuelt kontakte produsenten eller montøren.

I denne artikkelen vil vi ta for oss mer generelle tips til rengjøring. Disse tipsene er ikke modellspesifikke, men vil gjelde de fleste typer varmepumper og vil gagne deg om du er usikker på hvordan rengjøringsprosessen ser ut!

(Video) Professional Heat Pump Maintenance

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster varmepumperens?

Rensemiddelet som benyttes til rens av varmepumpe kan koste mellom 100 og 300 kroner. Rensemiddelet kommer på sprayflaske og selges hos forhandlere som Co-op OBS!, Biltema, Jula, og lignende butikker. Det selges også via nettbutikkene til forhandlere som Mitsubishi Electric og andre leverandører av varmepumper. Dersom en butikk selger varmepumper, er det stor sannsynlighet for at de også selger egnede rensemiddel.

Det finnes mange forskjellige merker av rensemiddel. Noen eksempler er:

 • Tøffingen varmepumperens (som ligger på cirka 130 til 300 kroner)
 • Anslut Heatpump Cleaner (cirka 200 kroner)
 • Plumbo fettløser (cirka 60 til 100 kroner)

Prisforskjellene kommer av hvilken forhandler du kjøper middelet hos; noen ganger kan forskjellen mellom de ulike forhandlerne være på bare et par kroner, andre ganger er forskjellen større. Siden dette kan være noe du trenger en del av, og ved jevne mellomrom, kan det derfor være vel verdt verdt å søke opp det spesifikke rengjøringsmiddelet du vil ha på nettet og sjekke prisforskjellene mellom ulike forhandlere nær deg.

Prisforskjellen kan også komme av at det samme merket kan ha rensemiddel av forskjellig størrelse. De større sprayflaskene har naturlig nok gjerne en høyere pris enn de mindre flaskene. Den vanligste størrelsen er 500 ml, og denne ligger som oftest i det laveste prissjiktet.

Utenom det du kan gjøre selv av service på varmepumpen din, kan det være nødvendig å hyre inn profesjonell hjelp til det du ikke bør eller har lov til å fikse selv. Prisen for profesjonell service ligger i så måte på mellom 1.700 og 2.500 kroner. Dersom du har en varmepumpe som går på vannbåren varme, kan prisen på service overstige 2.500 kroner. Dette er service som, ideelt sett, bare trengs en gang hvert annet eller tredje år.

Det er mulig å spare noen kroner på profesjonell service. For eksempel kan du opprette en serviceavtale med den samme leverandøren du kjøpte varmepumpen hos, eventuelt de samme som installerte den dersom du benyttet to forskjellige aktører. Med serviceavtale kan du få en lavere pris enn det du ville fått ellers.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Hvordan renser man varmepumpen effektivt?

Det aller første man trenger for å kunne rense en varmepumpe, er rensemiddel som er ment for nettopp slik bruk. Det kan kjøpes på sprayflasker og vil være markert som rensemiddel for varmepumper. Vanlig rengjøring av varmepumper (for eksempel lett støvtørking en gang i uken) krever ikke rensemiddel. Rensemiddelet er ment å bli brukt omtrent en gang i halvåret, slik at man får maksimert effekten av varmepumpen.

Før du renser varmepumpen, er det viktig at du skrur den helt av og kobler fra strømtilførselen, for å unngå komplikasjoner med elektrisitet i møte med middelet og/eller vann. Det er viktig at du sprayer godt og lar middelet være på varmepumpen en stund. En halvtime kan være nok. Du kan vaske av middelet med rent lunkent vann - eksempelvis kan du benytte en sprayflaske, slik at vannet blir spredt jevnt utover og dekker områdene du har brukt middelet på.

I tillegg til bruken av rensemiddel er det viktig at du støvsuger varmepumpen en eller to ganger i måneden, og ellers ved behov. Det kan være forskjeller på hvordan det anbefales å gjøre dette, alt ettersom hvilken modell du har, men det er vanlig at du skal kunne fjerne det ytterste dekselet på innedelen og ta ut eventuelle filtre for å støvsuge innsiden. Filtrene må også renses for støv.

Det er svært viktig at du venter til alle deler er helt tørre før du setter alt sammen og skrur på anlegget igjen. Hele prosessen fra start til slutt burde ikke ta mer enn en time, men det anbefales å vente en ekstra halvtime slik at du er sikker på at alt er tørt.

(Video) How to maintain your heat pump

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Vedlikehold av varmepumpe ved norske forhold

Når man først har installert varmepumpen, kan man være fristet til å bare la den stå i fred - den er tross alt laget for å varme opp hus under kalde norske forhold, så man trenger vel ikke gjøre noe så sant den avgir nok varme? Det kan nok være lett å tenke slik, men det kan ende dårlig dersom du ikke gjennomfører regelmessig vedlikehold og service. Dette er spesielt viktig under norske forhold. Norge er tross alt et værhardt land, og det kan bygge seg opp mye is på varmepumpens utedel om vinteren. Varmepumpen er laget for å tine mye av det selv, men dersom man har flere dager med kraftig nedbør enn forventet, kan det være at snøen og isen bygger seg opp raskere enn varmepumpen klarer å gjøre noe med det. Det gjelder også løv og andre løse gjenstander som kan sette seg fast i viftene på utedelen, dersom det blåser kraftig ellers på året.

Når det gjelder beskyttelse fra kraftig nedbør, løv, og andre løse gjenstander, kan det være en god idé at du investerer i et varmepumpehus eller -deksel. Mer informasjon om det kan du finne i vår prisartikkel om varmepumpehus, og vi har dessuten skrevet utførlige guider om både varmepumpehus og varmepumpedeksel. Dersom du har et varmepumpehus, kan du unngå å bruke fullt sp tid mye tid på vedlikehold av utedelen, siden den skjermes fra omgivelsene.

På grunn av de store temperaturforskjellene mellom de ulike årstidene i Norge, anbefales det at man tar rensingen av varmepumpen når man går fra varmt til kaldt vær. Dette fordi varmepumpen må omstilles fra å skulle kjøle ned huset om sommeren, slik den også kan, til å skulle varme opp huset om vinteren, altså det den primært brukes til. Det anbefales likeledes at man renser pumpen når man går fra å varme opp huset til å kjøle ned huset. På den måten trenger man heller ikke å ta den store rensen når det er mye is og snø ute, og man slipper å måtte skru av en viktig avkjølings- og oppvarmingskilde i hjemmet. Noen gode tidspunkt kan altså være sent på sommeren eller tidlig på våren, alt ettersom hvordan været er der du bor (og hvordan det inneværende året fortoner seg).

Noen år er det kraftigere pollensesong enn vanlig, og det vil påvirke filtrene i innedelen til varmepumpen. Filtrene er der for å lage et bedre inneklima ved å holde støvpartikler og annet ute. Under en kraftig pollensesong samler det seg mer pollenstøv enn vanlig, og det påvirker luftkvaliteten som følger av varmepumpen. Vi anbefaler derfor at du er ekstra nøye på å tømme filtrene i denne perioden.

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Kan jeg rense varmepumpen selv?

Den gode nyheten er at rengjøringen kan gjennomføres på egen hånd; det kreves ingen utdannelse eller andre kvalifikasjoner for å vedlikeholde en varmepumpe i denne forstand. Det som derimot krever kvalifisert (og godkjent) profesjonell, er servicen som skal utføres hvert annet eller tredje år, samt eventuell etterfylling av gass, og dette må du bestille via en distributør eller installatør - det letteste er å ta kontakt med de samme som solgte og/eller monterte varmepumpen din.

Før du setter i gang med rensingen, er det viktig at du husker å koble av strømmen til varmepumpen. Det kan gå galt veldig raskt dersom strøm og diverse rensemidler og vann møtes. Av den grunn er det også viktig at du lar varmepumpen tørke helt før du skrur den på igjen. Fukt kan øke risikoen for brann i elektriske anlegg, og fukt kan også tiltrekke seg mer støv, som kan føre til at du må vaske varmepumpen oftere.

Innedel

I tillegg til å bruke rensemiddel kan du også ta støvsugingen på egen hånd, gjerne to ganger i måneden og ellers etter behov. Filtrene bør ikke vaskes med rensemiddel, men de kan skylles i rent vann dersom de er blitt skitne av støvet. Det er viktig at filtrene ikke settes tilbake i varmepumpen før de er helt tørre. Når det er pollensesong, bør filtrene støvsuges og skylles oftere siden det er mer støv og andre små partikler i luften enn det er til vanlig. Det er spesielt viktig dersom det er noen i husholdningen som lider av pollenallergi. Du burde også vaske bak luftspjelene med en fuktig klut.

Utover det kan du også vaske varmepumpen lett med en fuktig klut, for å fjerne eventuelt støv som samler seg på den, slik du ville gjort med bord, benker, og andre overflater i hjemmet. Alle overflater på varmepumpen er trygge å vaske så sant du er forsiktig og støpselet er blitt tatt ut av stikkontakten.

Utedel

Utedelen må jevnlig sjekkes og rengjøres for løv, is, pinner, og annet som kan ha festet seg i viften. På vinteren er det spesielt viktig at du sjekker varmepumpen for is. I teorien skal utedelen avrime seg selv, men det kan være tilfeller hvor utedelen ikke rekker å avrimes før det kommer mer is og snø. Dette gjelder spesielt når det er perioder med mye snøfall og mange dager på rad med flere minusgrader. Det er viktig at du unngår å fjerne eventuell is som har samlet seg på utedelen, med verktøy som kan skade varmepumpen.

Når det kommer til vasking av utedelen, kan dette lett gjøres ved å benytte en fuktig klut, slik som på innedelen. Innsiden av utedelen kan du ikke rengjøre på egenhånd. Du bør helst la en profesjonell ta seg av innsiden av utedelen, samtidig som de er der for å utføre annen service.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Noen siste råd

En ting som er viktig å huske om du søker etter informasjon om rengjøring og service på varmepumper, er at du kan komme over artikler som omhandler det å “vakuumere” varmepumpen. Det kan være lett å anta at dette handler om å støvsuge varmepumpen, siden ordet ligner på det engelske “vacuum”, som betyr støvsuger eller støvsuging. Å vakuumere en varmepumpe handler derimot om å fjerne luft som fanges i rørene mellom utedelen og innedelen. Dette gjøres for at fukt skal fordampes raskere. Montøren har som oppgave å vakuumere varmepumpen idet den blir installert, og det er ikke noe du skal måtte tenke på, hverken under installasjonen eller når du senere må vedlikeholde varmepumpen.

Vedlikehold og rengjøring av varmepumpen er svært viktig for at varmepumpens levetid skal utnyttes til det fulle. Utenom servicen som er forbeholdt de profesjonelle kan du faktisk utføre mye av vedlikeholdet selv. Både service og rensemiddel vil være verdt prisen, slik at du får en varmepumpe som funker som den skal, like lenge som den er ment å skulle funke. Så sant du er varsom og vet hva du driver med, er det altså trygt å rengjøre den selv!

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Få hjelp med varmepumpe rens

FAQs

Varmepumpe rens: En komplett guide (pris, rengjøring, vedlikehold)? ›

Prisen for profesjonell service ligger i så måte på mellom 1.700 og 2.500 kroner. Dersom du har en varmepumpe som går på vannbåren varme, kan prisen på service overstige 2.500 kroner. Dette er service som, ideelt sett, bare trengs en gang hvert annet eller tredje år.

Hva koster det å rense varmepumpe? ›

En varmepumpeservice på luft-til-luft-varmepumper koster normalt mellom 1900 og 2500 kroner. Kort sagt bør en service sørge for: at varmepumpen fungerer som den skal ved hjelp av ettersyn og funksjonstesting, og. å rengjøre innedel og utedel skikkelig.

Hva gjøres ved service på varmepumper? ›

Dette bør kontrolløren gjøre:

Rengjøre innedel, rense register (varmeveksler), rense finfilter og eventuelt bytte mikrofilter/kullfilter. Rengjøre utedel og rense register (varmeveksler) Teste ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpa. Kontrollmåle spenning, strøm og jord.

Hvor ofte bør man rense varmepumpe? ›

Rengjøring av varmepumpen

Har du dyr i hus, røyker inne eller bor i et forurenset område, kan du ha behov for å rengjøre pumpen oftere. Varmepumpen bør rengjøres raskt og enkelt hver andre uke, eventuelt etter behov. Hver tredje måned, eller etter behov, trenger den en grundigere rengjøring.

Hvordan vedlikeholde varmepumpe? ›

Innedelen. Innedelen av varmepumpen er enkel å rengjøre utvendig med en fuktig klut. Filtrene inni er vanskeligere å komme til, men enkelte av dem bør renses månedlig. - Hvis noen i huset røyker, eller dersom det er dyr i huset, kan det være nødvendig å rengjøre filtrene enda oftere, påpeker Gulbrandsen.

Hvor lang levetid har en varmepumpe? ›

– Luft-til-luft-varmepumper som er tilpasset nordisk klima fra anerkjente produsenter har en forventet levetid på 12-15 år, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening til Dinside.

Hvor ofte skifte filter i varmepumpe? ›

Som en generell tommelfingerregel, er det fornuftig å sjekke filteret hver måned. Hvis du bor i et område med høy luftforurensning, eller hvis systemet brukes intensivt, kan det være nødvendig å rengjøre eller bytte filteret oftere. De fleste varmepumper har to type filtre. Grovfilter og finfilter.

Hvor ofte må man fylle gass på varmepumpe? ›

Egne regler gjelder for varmepumper med over 3 kg gass. Hvis du har en slik, er det krav om F-gass kontroll en gang i året.

Hvorfor skal man ikke slå av varmepumpe? ›

HVORFOR BØR MAN IKKE SKRU AV VARMEPUMPEN? Får varmepumpen jobbe jevnt og trutt vil den nemlig kunne jobbe på lavere hastighet, og dra mindre strøm. Om den slås av om natten, mens du er på jobb eller helgetur, for eksempel, må den jobbe hardt for få temperaturen opp igjen – en prosess som gjerne krever en del strøm.

Hvordan rense utedel varmepumpe? ›

Ikke bruk hageslangen eller høytrykkspyleren, men vask den utvendig med for eksempel zalo-vann og svamp for å få vekk det verste. En mer grundig rengjøring av utedelen bør overlates til fagfolk når service utføres.

Hvor ofte må man støvsuge varmepumpe? ›

Minst én gang i måneden

Sett av tid én gang i måneden, og gjerne oftere i pollensesongen eller hvis du har husdyr, er Gulbrandsens råd.

Skal varmepumpen stå på hele tiden? ›

Varmepumper fungerer best når de står på hele tiden og kan opprettholde en jevn temperatur i boligen. I tillegg til at dette gjør det lettere for pumpa å opprettholde et behagelig inneklima, krever pumpa mindre energi når den får jobbe jevnt og trutt.

Hvorfor støvsuge varmepumpe? ›

Støv påvirker viftetrommelen inne i innedelen. Det fører til bruk av mer strøm, og kan gi maskinen problemer med å avgi riktig varme. Gjør det derfor til en vane å støvsuge filtrene en gang i måneden, når varmepumpen er i bruk. Også dersom den brukes til kjøling i den varme årstiden.

Hvem tar service på varmepumpe? ›

Hvem utfører vedlikehold? Service fra NEKAS utføres alltid av en sertifisert montør. Ved arbeid i varmeanlegget skal både firmaet og personen som utførerer service på anlegget være F-gass sertifisert. Dette er en lovpålagt ordning og gjelder varmepumper i alle størrelser.

Når bør man bytte varmepumpe? ›

En varmepumpe varer som regel mellom 12 til 15 år, avhengig av service og vedlikehold på pumpa. Det er normalt 5 års garanti på pumpene når vilkårene for service og vedlikehold opprettholdes. Det er flere tegn som kan betyr at det er på tide å bytte ut varmepumpen.

Hva koster en god varmepumpe? ›

Pris for de vanligste typene varmepumper

Omtrentlige priser for de tre vanligste typene varmepumper, inkludert montering: Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel): 20 000 til 30 000 kr. Luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr eller mer. Bergvarmepumpe med energibrønn: 220 000 kr eller mer.

Hva er Vedlikeholdsvarme varmepumpe? ›

Vedlikeholdsvarme innebærer at pumpen kan holde en lav middeltemperatur, noe som i lengden innebærer lavt energiforbruk, raskere oppvarming og redusert risiko for fukt- og kaldskader.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe i året? ›

Bruker noen få hundre watt

En vanlig luft-til-luft-varmepumpe (nordisk modell med nominell effekt 3,5 kW) bruker gjerne mellom 200 og 1200 W, i snitt kanskje 400 W. Hvor mye energi dette blir i løpet av året, avhenger blant annet av været og hvordan varmepumpen brukes.

Hvorfor blåser ikke varmepumpa varmt? ›

Da er ofte filtrene tettet igjen av støv, og systemet blir lite effektivt fordi tette filtre sperrer for luftstrømmen. Varmepumper bør rengjøres ca. én gang i måneden for økt levetid på produktet, bedre inneklima og for bedre effekt og energibesparelse.

Hvordan rengjøre filter til varmepumpe? ›

Rengjør luftfiltrene
 1. Åpne frontpanelet på innedelen. ...
 2. Ta tak i grovfiltrene i nedre kant, løft forsiktig litt oppover før de trekkes ned igjen og ut fra holderen.
 3. Bruk en støvsuger eller vask filtrene rene i såpevann. ...
 4. Rist vekk overflødig vann fra filtrene og la de tørke før montering.

Kan en varmepumpe fryse? ›

Det kan under ekstreme vær / driftsforhold og/eller under ekstra hard belastning at varmepumpen fryser ned og ikke klarer avrime tilfredsstillende automatisk. Det understrekes at det er helt normalt at utedelen akkumulerer rim og at det kan se ut som om den er nediset.

Når er varmepumpa mest effektiv? ›

Pumpen bruker mer energi på å varme luft fra -15 til 20 grader på vinterstid enn den bruker på å kjøle 25 til 20 grader om sommeren. Hold den gående året rundt. Det er den mest kostnadseffektive måten å bruke varmepumpen på, konkluderer Guldbrandsen.

Hvordan kan man se hvor mye gass som er igjen? ›

Du kan finne ut mengden gass som er igjen i sylinderen ved å veie sylinderen. Sylinderen er merket med sylinderens egenvekt, eller tarert vekt, som skal trekkes fra totalvekten. Forskjellen er gassmengden som er igjen i sylinderen.

Kan varmepumpe avfukte? ›

En varmepumpe avfukter ikke luften, men den skaper sirkulasjon, slik at fukten ikke setter seg på veg ger og møbler i huset. Du kan kjøpe varmepumper med avfukter, men de bruker en del mer strøm. Har du for eksempel en fuktig kjeller, anbefales det at du heller setter opp en egen avfukter.

Hvorfor renner det vann fra varmepumpe? ›

En varmepumpe produserer kondensvann uansett om den brukes på kjøling eller på varme. I varmedrift vil dette vannet komme fra utedelen, som regel så vil det bare dryppe ned på bakken og lage en stor isvull. I kjøledrift så vil innedelen produsere vann som renner ut av huset via en kondens slange.

Hvordan bruke minst strøm med varmepumpe? ›

Et godt tips er å bruke høy viftehastighet på natten for at varmepumpa skal være mest mulig effektiv. – Hvor høy viftehastighet man velger, utgjør så og si ingen forskjell i hvor mye strøm innedelen bruker. Det som har betydning for energiforbruket er utetemperaturen og ønsket innetemperatur.

Skal varmepumpe stå på auto eller HEAT? ›

Sett den på «Heat» når du trenger oppvarming, og på «Cool» når du trenger kjøling, og aldri på «Auto». Da påvirker du bruken selv og dine energikostnader.

Hvilken modus skal varmepumpe stå på? ›

Sol og snøkrystall

Gulbrandsen anbefaler folk å bruke varme-modus – altså sol – i stedet for Auto-modus. - Auto er gjerne illustrert med piler som går rundt i ring. Auto betyr at varmepumpa styrer om den skal sette på kjøling eller varme.

Kan man demontere varmepumpe selv? ›

Du har ikke lov til å demontere den selv. Kontakt en profesjonell installatør med f-gass-sertifikat. Varmepumper inneholder HFK-gasser (hydrofluorkarbon) som er klimaskadelige hvis de slipper ut. Myndighetene stiller derfor strenge krav til hvem som kan håndtere varmepumper.

Blir det tørr luft av varmepumpe? ›

Ja, varmepumper kan fjerne noe støv og på den måten rense luften for de store partiklene, men en varmepumpe påvirker ikke luftfuktigheten på noen annen måte enn noen andre varmekilder Det at kald luft varmes opp gjør at den relative lftfuktigheten synker.

Hvorfor drypper det vann fra varmepumpe inne? ›

Bruker du varmepumpen til kjøling, dannes det kondens på lameller i innedelen. Dette vannet må fraktes ut på utsiden av veggen gjennom en kondensvannslange (eller dreneringsslange).

Vil det lønne seg med varmepumpe? ›

For noen typer varmepumper kan investeringskostnadene være relativt høye. Men en varmepumpe vil likevel lønne seg siden den gir lavere energikostnader. Med varmepumper kan du redusere ditt energibehov med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, bioenergi eller fjernvarme.

Hvor mye strøm trekker varmepumpen? ›

Luft-luft-varmepumper dekker ofte 60 % eller mer av dette. Dekker den 60 %, skal varmepumpen levere snaut 9 000 kWh til boligen. Hvis varmepumpen gir tre ganger mer varme enn det den bruker i strøm, vil strømforbruket til varmepumpen være ca. 3 000 kWh.

Skal varmepumpe stå høyt eller lavt? ›

Det vanligste er veggmonterte varmepumper. Denne typen skal plasseres høyt på veggen. Dersom veggmodellen blir stående for lavt og du har tregulv, kan gulvet tørkes ut. Det bør ikke være mindre enn 1 meter og 80 centimeter takhøyde dersom du ønsker en veggmodell.

Hva skal varmepumpen stå på om vinteren? ›

Pumpen bør alltid stå på oppvarming om vinteren. – Hvis den står på auto-modus med 22 grader som temperatur, og du begynner å fyre i peisen, så vil varmepumpen skru på kjølefunksjonen og jobbe for å få temperaturen ned til 22 grader.

Kan varmepumpe begynne å brenne? ›

Varmepumpen vil nemlig fortsette å pumpe inn oksygen i huset og skape en nærmest eksplosiv brannutvikling. Det kan nesten sammenlignes med å helle bensin på et bål, sier Stigum Olsen og legger til at man bør gjøre det man kan for å få slått av varmepumpen dersom det begynner å brenne i huset.

Kommer det frisk luft inn med varmepumpe? ›

Luft-til-luft-varmepumper tilfører ikke frisk luft til en bolig, men en del modeller har filtre som kan rense lufta i rommet der innedelen står. Sist oppdatert 07-02-2023.

Hvordan støvsuge riktig? ›

Her er noen andre støvsugertips:
 1. Støvsug i begge retninger. Hvis du bare støvsuger i én retning, får du ikke med deg alt støvet. ...
 2. Bruk riktig tilbehør. Sjekk hva som følger med støvsugeren når du kjøper den, og bruk alle elementene. ...
 3. Fjern større gjenstander. ...
 4. Ikke fyll opp støvsugerposen. ...
 5. Tørk av overflater først.
Mar 27, 2016

Er varmepumpe innboforsikring? ›

En varmepumpe kan være dekket av både husforsikringen og innboforsikringen. Det vanligste er at varmepumpa en fast installasjon i huset, og da er den dekket av husforsikringen. Er det en frittstående varmepumpe er den dekket av innboforsikringen.

Hvorfor fryser varmepumpen? ›

Det er ikke unormalt at rim eller is legger seg på utedelen når det er kaldere enn 5 °C ute. Varmepumpen vil etter behov kjøre en automatisk avriming for å fjerne isen. Mengden is og rim på utedelen avhenger av værforhold, plassering og hvor mye varme som varmepumpen produserer.

Kan varmepumpe stå på om natten? ›

Varmepumpen må jobbe hardt for få temperaturen opp igjen på morgenen, og i tillegg er strømprisen lavere enn på dagen. Da kan det være bedre å la varmepumpen jobbe jevnt gjennom hele døgnet. Uansett hva du gjør, anbefaler vi at du lar varmepumpen stå på hele tiden.

Hvorfor tak over varmepumpe? ›

Et tak over pumpen vil begrense slitasjen

Man kan beskytte varmepumpen noe ved å bygge et tak over den. Dette vil beskytte pumpen mot ting som snø eller regn, og vil sørge for at varmepumpen holder seg ren lenger enn hva den ville gjort uten noen annen form for beskyttelse.

Hvor mange års garanti på varmepumpe? ›

Vanlig garanti fra produsentene er mellom 10 og 15 år, og fra lovens side har du 5 års garanti på både montering og varmepumpe. Derfor er det lurt å velge varmepumpe og installatør fra samme firma, så unngår man konflikt om hvem som skal dekke eventuelle garantier.

Hva er billigst av varmepumpe eller ved? ›

Så lenge du må kjøpe ved, vil realistisk pris for vedfyring alltid være høyere enn for oppvarming med varmepumpe. På ekstra kalde dager er det uansett fint å ha begge deler. Varmepumpe vs vedfyring: Må du kjøpe ved, skal det mye til for at vedfyring er mer lønnsomt enn luft-til-luft-varmepumpe.

Hva er ulemper med varmepumpe? ›

Ulemper med luft/luft-varmepumpe:

Avriming er nødvendig ved temperaturer på mindre enn 2 - 5°C. Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden for varmepumpen. De kan avgi noe lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell eller plasser varmepumpedelene med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye.

Hva lønner seg fyre med ved eller varmepumpe? ›

Som nevnt, er det veldig kaldt ute er en peisovn et bedre oppvarmingsmiddel enn en varmepumpe. Du kan fyre hardt, og utnytte mye mer av varmen og energien i veden. Varmepumpen fungerer godt som grunnvarme, og har du i tillegg peisfunksjon på varmepumpen får du fordelt ut varmen godt i hjemmet.

Blir det mye støv av varmepumpe? ›

Varm luft kan bidra til å forverre astma og allergi. Godt renhold i huset er første bud hvis man har varmepumpe. - Isolert sett er det ikke tvil om at det kan være negativt med for mye bevegelse i inneluften og at en luft til luft-varmepumpe kan virvle opp mye støv.

Når bør man ha service på varmepumpe? ›

En varmepumpe er for folk flest en stor investering som gjerne skal holde lengst mulig. For å sikre varmepumpens levetid anbefales det derfor å utføre service hvert 2. eller hvert 3. år.

Er det greit å slå av varmepumpe? ›

HVORFOR BØR MAN IKKE SKRU AV VARMEPUMPEN? Får varmepumpen jobbe jevnt og trutt vil den nemlig kunne jobbe på lavere hastighet, og dra mindre strøm. Om den slås av om natten, mens du er på jobb eller helgetur, for eksempel, må den jobbe hardt for få temperaturen opp igjen – en prosess som gjerne krever en del strøm.

Kan elektriker montere varmepumpe? ›

En fast installasjon som en varmepumpe bør ha en egen kurs, fortrinnsvis 10-16 A. Noen pumper trenger en egen strømtilknytning til utedelen og en annen til innedelen. Det anbefales å bruke godkjent EL-installatør.

Er det penger og strøm å spare på å slå av varmepumpen eller senke temperaturen om natten? ›

Nei, ved bruk av varmepumpe er det lite å spare på å skru ned temperaturen i boligen på natten. Varmepumpen må jobbe hardt for få temperaturen opp igjen på morgenen. I tillegg er strømprisen lavere enn på dagen. Da kan det være bedre å la varmepumpen jobbe jevnt gjennom hele døgnet.

Er det penger og strøm å spare på å slå av varmepumpen eller senke temperaturen om natten når familien kryper under dynene? ›

– Lønner det seg å senke temperaturen om natten før man kryper under dynen? – Ved bruk av varmepumpe er det veldig lite å spare på å skru ned temperaturen i boligen om natten. Varmepumpen må jobbe hardt for få temperaturen opp igjen om morgenen. I tillegg er strømprisen ofte lavere på natten enn på dagen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 09/20/2023

Views: 5381

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.