Varmepumpe innedel: En komplett guide (pris, liten, støy) (2023)

Varmepumpe innedel: En komplett guide (pris, liten, støy) (1)

Kort fortalt

Pris

Plassering

Statsstøtte

Populære modeller

(Video) How To Complete A Heat Pump Noise Calculation Form

Vil du vite mer om varmepumpens innedel? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om varmepumpens innedel, hvor i huset den bør plasseres, hva du bør ta hensyn til ved kjøp av varmepumpe, hvor mye det koster og mye mer. Riktig plassering av innedelen er viktig for jevn fordeling av varme i hele hjemmet. Kjenner du til fordelene og ulempene ved veggmonterte varmepumper og gulvmodeller? Vet du hvordan varmen best kan spres til flere etasjer? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene!

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Varmepumpen og dens ulike deler

Ønsker du å redusere strømforbruket i hjemmet ditt? I så fall har du kanskje vurdert å investere i en varmepumpe. Varmepumper er energieffektive og miljøvennlige alternativ til vanlig oppvarming med elektriske apparater. Varmepumpenes teknologi bidrar til redusert strømforbruk fordi pumpen ikke produserer ny varme, men flytter varme fra et sted til et annet. Dette krever mindre strøm og vil bidra til at du får lavere strømregninger, særlig om vinteren når det er varmebehovet er stort. Varmepumper kan også brukes som en airconditioner og vil således komme deg til nytte gjennom hele året.

Utviklingen av teknologi for varmepumper går fort, og det finnes allerede en rekke typer og varianter å velge mellom. Den mest utbredte typen varmepumper i Norge er de såkalte luft-til-luft-varmepumpene. Disse består av en utedel og en innedel. Utedelen samler varme fra uteluften og blåser den inn som varme i hjemmet. Andre varianter inkluderer luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe. Felles for disse er at de krever et system for vannbåren varme i hjemmet, da varmen fordeles som vann gjennom radiatorer eller gulvvarme. Prisen for disse er også betydelig høyere enn for luft-til-luft-varmepumper.

Varmepumpens innedel er bare relevant når vi snakker om luft-til-luft-varmepumper, som er de mest populære alternativene i Norge. Siden varmepumper med annen teknologi benytter seg av et system for vannbåren varme, er ikke innedelen et tema på samme måte som ved luft-til-luft-varmepumper. På en luft-til-luft-varmepumpe skal innedelen blåse ut varmen i form av luft og fordele denne så jevnt som mulig i hjemmet. Plassering av innedelen er derfor viktig. Dessuten finnes det ulike typer luft-til-luft-varmepumper med ulike innedeler. I dag kan du for eksempel velge mellom veggmonterte varmepumper, takmonterte varmepumper og gulvmodeller.

De fleste kjenner til de veggmonterte varmepumpene, da disse helt klart er mest utbredt. Mange veggmonterte varmepumper er i dag pene å se på fordi designet stadig blir forbedret, men mange ønsker likevel å gulvmodell i stedet, da gulvmodellene ikke tar opp plass på veggen som man gjerne vil ha fri eller dekorere med pyntegjenstander fremfor en maskin. Gulvmodellene er dessuten enklere å "gjemme bort" litt. Takmonterte varmepumper er et annet alternativ for deg som ikke ønsker varmepumpe på veggen. Mange tror at disse modellene bare kan blåse varmluften nedover, men dette stemmer ikke. Takmodellene kan blåse varmluft i flere retninger og på den måten sørge for jevn fordeling av varme i huset. Utvalget av vegghengte varmepumper er likevel det desidert største fordi disse er mer populære.

(Video) How noisy are heat pumps?

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Hva koster det?

Prisen for varmepumper avhenger av hva slags type varmepumpe du ønsker, hvor effektiv varmepumpen, hvilke funksjoner den kommer med, utseende og kostnader knyttet til montering. Her er det først og fremst viktig å skille mellom varmepumpene i henhold til teknologi. Luft-til-luft-varmepumper er det klart billigste alternativet. Slike varmepumper koster vanligvis omkring 15.000 til 30.000 kroner. I tillegg må du regne med å betale i overkant av 5.000 kroner for montering. Luft-til-vann-varmepumper koster mye mer. Her strekker prissjiktet seg fra 60.000 til mer enn 150.000 kroner. Væske-til-vann-varmepumper kan koste alt mellom 80.000 og over 200.000 kroner. Her er vesentlige deler av kostnadene knyttet til det å lage et system som lar deg hente ut energi fra nærliggende fjell, jord eller hav.

For de fleste er det uansett luft-til-luft-varmepumper som er de mest aktuelle. Varmepumpens varmeeffekt (COP-verdi) og årsvarmeeffekt (SCOP-verdi) har stor betydning for om prisen på varmepumpen ender i øvre eller nedre prissjiktet som her altså strekker seg fra ca 15.000 til 30.000 kroner. Disse verdiene må sees i forhold til temperaturene der du bor. Bor du i et særlig kaldt område med kjølige vintre, bør du investere litt mer i en varmepumpe som takler temperaturen og er i stand til å yte optimalt også i de kaldeste vintermånedene. For mer stillegående varmepumper må du også ut med litt mer. Det er ikke særlig store prisforskjeller mellom gulvmodeller og veggmodeller, men begge modellene kan kjøpes med multisplit-funksjon. Det vil si at varmepumpen har én utedel og flere innedeler. For multisplit-funksjon må man som regel betale over 30.000 kroner. Dette kan være et godt alternativ hvis du har vanskelig for å spre varmen i hele hjemmet med bare én innedel. Takmodellene ligger også i samme prissjikt som de øvrige luft-til-luft-varmepumpene, men monteringskostnadene kan her bli høyere, da arbeidet gjerne er mer komplisert.

Når du først skal investere i varmepumpe, er det viktig at du tar deg tid til å undersøke alternativene for å sikre at du finner en varmepumpe som fungerer optimalt der du bor, med omgivelsestemperaturene som finnes der og med husets eksisterende planløsning. Mange leverandører av varmepumper tilbyr gratis befaring som du kan benytte deg av. Da kommer en fagperson hjem til deg for å undersøke forholdene. På den måten kan du få gode råd og anbefalinger om varmepumper som kan være godt egnet for ditt hjem. Be gjerne om pristilbud fra flere leverandører slik at du kan sammenligne alternativene dine. Husk å se om den totale prisen inkluderer alt av kostnader eller om montering kommer i tillegg. Det er også lurt å undersøke prisene for vedlikehold og service, og om rengjøring er enkelt.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Plassering av varmepumpens innedel

Riktig plassering av innedelen er viktig for at varmepumpen skal fungere optimalt. Innedelen skal helst plasseres i et stort og åpent rom slik at luften kan fordeles jevnt over store deler av hjemmet ditt. Det er derfor en fordel hvis du bor i et hus med en åpen planløsning. I denne forbindelse må du også tenke på hvor i huset dere oppholder dere mest og hvor det er størst behov for oppvarming. Samtidig må du ta hensyn til støy som kommer fra varmepumpen, selv om de fleste varmepumper i dag kommer med innedeler som er nokså stillegående.

Hvis huset ditt består av to etasjer, kan du vurdere en innedel med doble luftspjeld. Slike varmepumper kan blåse luft i to ulike retninger samtidig, og er derfor ideelle for plassering i en trappeoppgang. På den måten kan varmepumpen varme opp begge etasjer på en effektiv måte. Dersom huset består av en rekke mindre rom og mangler en åpen planløsning, bør du vurdere å kjøpe flere innedeler som kan plasseres på ulike områder i boligen. Slike varmepumper kalles gjerne multisplit og krever dessuten en utedel som er tilpasset en slik løsning.

Veggmodeller skal monteres høy på veggen. Dette sikrer mest mulig effektiv utblåsning uten for mange hindre. Hvis du har tregulv der du bor, kan plassering lavt på veggen føre til at gulvet tørkes ut. Om du ikke ønsker en varmepumpe hengende på veggen av estetiske hensyn, kan du vurdere å kjøpe en gulvmodell i stedet. Disse er enklere å plassere bort slik at de ikke er til sjenanse, og de kan bygges inn som en del av veggen. I tillegg er gulvmodeller ofte noe mer stillegående enn de vegghengte modellene. Ved å bestille befaring fra en leverandør, kan du få gode råd og tips til plassering av innedelen der du bor, slik at du slipper å demontere den for å finne en ny plass. For å vite mer om plassering av utedelen, kan du lese vår dedikerte artikkel om varmepumpens utedel.

(Video) How loud are heat pumps? - Low Carbon Lifestyle Episode 38

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Støtte til kjøp av varmepumpe

Mange er kjent med at det tilbys statsstøtte for gjennomføring av diverse klimavennlige tiltak i hjemmet. Enova er et statlig organ som gir slike tilskudd og oppgaven deres er å stimulere markedet på en slik måte at det blir mer attraktivt for folk å velge mer energieffektive og klimavennlige løsninger i hjemmet deres.

Per i dag tilbyr Enova kun statsstøtte ved kjøp av varmepumper med væske-til-vann-teknologi. Tidligere støttet de også kjøp av luft-til-luft-varmepumper og luft-til-vann-varmepumper, men dette støttes altså ikke lengre. Det betyr imidlertid ikke at disse varmepumpene ikke er miljøvennlige. Årsaken til at de ikke lenger støttes med tilskudd fra Enova, er at luft-til-luft-og luft-til-vann-varmepumper nå er så utbredt på markedet at markedet regulerer seg selv uten behov for ekstern stimuli. Væske-til-vann-varmepumper er enda ikke særlig utbredt i Norge og tiltaket med å installere slike varmepumper koster som regel svært mye.

Skal du kjøpe en væske-til-vann-varmepumpe, kan du få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova. Du kan også få 10.000 kroner i støtte for omlegging til vannbåren varme i hjemmet ditt. Med et system for vannbåren varme, kan du kjøpe luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe. Har du allerede vannbåren varme, kan det også være aktuelt å investere i en akkumulatortank. Enova støtter kjøp av akkumulatortank med inntil 5.000 kroner. Denne tanken lagrer varmt vann for bruk på senere tidspunkt med minimalt varmetap.

For å få støtte fra Enova, må du først finne ut om Enova faktisk støtter tiltaket du ønsker å gjennomføre. Deretter gjennomfører du tiltaket og tar vare på dokumentasjon og fakturaer som du så sender inn til Enova ved registrering av tiltaket. Enova betaler så ut tilskuddet.

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Start her

Flere gode modeller

Utvalget av varmepumper blir stadig større, og særlig finnes det mange luft-til-luft-varmepumper å velge mellom. Det store utvalget kan gjøre det vanskelig å vite hva man bør gå for og hva man bør se etter i en varmepumpe. Her skal vi se nærmere på et lite utvalg populære modeller i Norge.

Panasonic NZ50VKE: Panasonic NZ50VKE er en liten, men kraftig luft-til-luft-varmepumpe med en varmekapasitet (COP) på 4,90 kW ved 15 minusgrader. Varmepumpen fungerer godt i temperaturer ned mot 25 minusgrader og har en årsvarmefaktor (SCOP) på 4,70. SCOP-verdien sier noe om hvor mye varme varmepumpen kan levere i forhold til mengden strøm den bruker. Innedelen er smal, bare 23,6 cm. Innedelens øvrige dimensjoner er 302 x 1120 x 236 mm, og innedelen har et laveste støynivå på omtrent 30 db. Denne varmepumpen har et flott design og har nyttige funksjoner som wifi, smart talestyring og inverterteknologi.

Mitsubishi UWANO 7000: Mitsubishi UWANO 7000 er en av Mitsubishis mest effektive varmepumper. Varmepumpen er testet i temperaturer helt ned mot 36 minusgrader og den leverer 5,3 kW varmeeffekt når det er 15 minusgrader ute. Årsvarmefaktoren er 5,1, noe som innebærer at varmepumpen er energieffektiv. Innedelen har et laveste lydnivå på 19 db i stillemodus og kommer i dimensjonene 305 x 998 x 247 mm. Denne varmepumpen er utstyrt med doble luftspjeld, noe som betyr at det kan spre varm luft både horisontalt og vertikalt samtidig for å sikre jevn fordeling av varme i huset.

Toshiba Gulvmodell 25: Toshiba Gulvmodell 25 er en nordisk modell som har blitt testet i temperaturer ned mot 30 minusgrader. Ved 15 minusgrader har den en varmeeffekt på 3,5 kW, og varmepumpens årsvarmefaktor er på 4,6. Innedelens laveste lydnivå er 19 db i stillemodus og dimensjonene er 600 x 700 x 220 mm. Denne gulvmodellen kan plasseres lavt på veggen og under vindu. Dette bidrar til at du står friere når du skal finne en egnet plassering. Varmepumpen gir gulvvarme, og har nyttige funksjoner som wifi-styring, vedlikeholdsvarme, selvrens og peismodus.

Dette er bare et lite utvalg av populære varmepumper i Norge. Det anbefales at du sjekker ut flere alternativer hos ulike leverandører. Be gjerne om en gratis befaring for å få råd om hvilken varmepumpe som passer best der du bor.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Ønsker du pristilbud på prosjektet? Få 3 tilbud på jobben her.

Råd om kjøp av varmepumpe

Ikke alle varmepumper er tilpasset norsk klima og varmepumpens effektivitet avhenger av flere faktorer som er spesifikke til stedet du bor. Derfor er det viktig å ta seg god tid til å finne riktig varmepumpe for ditt hjem. Her gir vi noen gode råd for kjøp av varmepumpe.

Ta hensyn til planløsningen

Innedelen bør plasseres der varmebehovet er størst. For de fleste er det i stua og andre store oppholdsrom. Har du flere etasjer, bør du vurdere å kjøpe en modell med doble luftspjeld eller å kjøpe flere innedeler som kan plasseres på ulike steder i huset. Hvis du ikke riktig vet hvor innedelen bør plasseres, bør du søke råd ved å bestille en gratis befaring hos leverandør. En fagperson kommer da hjem til deg og kan komme med sine anbefalinger.

Reduser strømutgiftene dine

Selv om du må betale en relativt stor engangssum for en ny varmepumpe, vil de aller fleste spare penger på investeringen på lengre sikt. Varmepumper er energieffektive og bruker mindre strøm sammenlignet med andre former for oppvarming i hjemmet. Det bidrar til lavere strømregninger. Normalt tar det bare rundt 5 år å spare inn prisen på selve varmepumpen med i form av reduserte strømutgifter. En varmepumpe kan også bidra til å øke boligens verdi, særlig hvis du investerer i en varmepumpe som bruker et system for vannbåren varme.

Autorisert installatør

Husk at det aldri er et alternativ å montere varmepumpen selv. Varmepumper må installeres av autoriserte installatører fordi varmepumper har et kjølemediet som kan være miljøskadelig. Ved å bruke en autorisert installatør, kan du være sikker på at varmepumpen installeres på riktig måte. Gjør du det selv og noe går galt, kan du ikke regne med å få penger tilbake på garantien eller eventuelle forsikringer.

Sammenlign priser fra ulike leverandører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start herStart herStart her

Finn varmepumpe innedel

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 09/29/2023

Views: 5379

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.